Usługi

Czy jesteś w pełni zadowolona/y ze swojego uśmiechu ? Jest coś co chciałabyś/chciałbyś w nim zmienić? Przyjdź i powiedz nam co chcesz zmienić a my powiemy Tobie jak to zrobić. Zadbamy o Twój uśmiech tak abyś mógł się uśmiechać w pełni i cieszyć się ze swojego uśmiechu. Wykonujemy pełen zakres usług także cokolwiek chcesz poprawić w swoim uśmiechu, my potrafimy to zrobić.

W warunkach gabinetu stomatologicznego można wykonać takie zabiegi stomatologiczne jak:

– usuwanie ósemek

– podnoszenia dna zatoki

– wszczepianie implantów

– rekonstrukcja kości do implantacji

– rekonstrukcja korzeni

Usuwanie ósemek to jeden z najczęściej wykonywanych zabiegów. Na gojenie się rany istotny wpływ ma sposób postępowanie po usunięciu zęba. Założony opatrunek należy trzymać w ustach przez pół godziny, a z piciem i jedzeniem trzeba powstrzymać się do momentu ustąpienia znieczulenia. Przed dwa dni pacjent powinien spożywać letnie posiłki i napoje, a także unikać picia przez słomkę i płukania jamy ustnej. Po upływie tego czasu można zastosować płukanki wskazane przez lekarza, ale z zachowaniem ostrożności, aby nie uszkodzić skrzepu. Odradzamy palenie w ciągu 24 godzin od wykonania zabiegu. W tym dniu należy ominąć miejsca usunięcia zęba podczas mycia zębów. Na policzek w miejscu usunięcia zęba można położyć mokry okład. Zalecamy także unikanie wysiłku fizycznego przez 48 godzin od wykonania zabiegu. Obrzęk jest naturalnym objawem po usunięciu zęba, jednak w przypadku wystąpienia innych dolegliwości należy niezwłocznie skontaktować się z gabinetem stomatologicznym.

Zabieg Sterowanej Regeneracji Kości polega na wprowadzeniu specjalnego preparatu w miejsce zaniku kości. Jego celem jest wywołanie procesu podobnego do naturalnego zrośnięcia dwóch części złamanej kości. Własna kość wrasta w strukturę preparatu, a w rezultacie zwiększa swoją powierzchnię. Po wykonaniu takiego zabiegu możliwe jest wprowadzenie implantu.

Poniżej opis zabiegu rekonstrukcji kości (przygotowania pod wszczepienie implantu) oraz zalecenia po usunięciu zęba.

Rekonstrukcja kości

Dotychczas najczęstszym problemem przy wprowadzeniu implantu była zbyt mała powierzchnia kości. Obecnie dostępne w gabinecie stomatologicznym technologie pozwalają zwiększyć obszar tkanki kostnej do rozmiarów, które umożliwiają wprowadzenie implantu i odtworzenie na nim brakującego zęba.

1.

Kość po regeneracji

Zabieg Sterowanej Regeneracji Kości polega na zwiększeniu jej powierzchni. W miejscu zaniku kości wprowadza się pod błonę śluzową (dziąsło) specjalny preparat, który stymuluje proces podobny do naturalnego zrastania się dwóch części złamanej kości. Kość własna wrasta w strukturę preparatu, zwiększając swoją powierzchnię.

Kość po regeneracji
2.

Stan przed regeneracją kości

Zanik kości wyrostka zębodołu w miejscu po usuniętym zębie

Stan przed regeneracją kości
3.

Stan po zabiegu sterowanej regeneracji kości

Żuchwa (dolny łuk zębowy) po wykonanym zabiegu zwiększenia ilości kości do poziomu umożliwiającego wprowadzenie implantu – nowego korzeni

Stan po zabiegu sterowanej regeneracji kości

Zalecenia po usunięciu zęba

1. Założony opatrunek trzymać w ustach przez 30 minut.

2. Nie jeść i nie pić do czasu ustąpienia znieczulenia.

3. Przez dwa dni spożywać tylko letnie posiłki i napoje.

4. Przez 48 godzin nie pić przez słomkę.

5. Nie palić papierosów przez 24 godziny.

6. Można stosować zimne okłady na policzek w miejscu usunięcia zęba.

7. Myć zęby tego samego dnia, omijając miejsce usunięcia zęba. Niczym nie dotykać rany. Po umyciu zębów wypluć tylko piane z pasty, bez płukania!

8. Przez dwa dni niczym nie płukać jamy ustnej. Po tym czasie można delikatnie płukać płukanką wskazaną przez lekarza, pamiętając by robić to bardzo ostrożnie aby nie uszkodzić skrzepu.

9. Przez 48 godzin unikać wysiłku fizycznego, np. ćwiczeń, noszenia ciężarów itp.

10. Po usunięciu zęba może wystąpić obrzęk, w razie wystąpienia innych dolegliwości prosimy o niezwłoczny kontakt z gabinetem.

Założony opatrunek trzymać w ustach przez 30 minut

Zalecenia po usunięciu zęba